Connect with us

Përshëndetje, çka po kërkoni?

siAGORA NetworksiAGORA Network

Lugina e hapur

Hyrje në kujtime selektive Gjatë periudhës sa isha duke jetuar në Shkup po e realizoja një emision filozofik të quajtur Pikëpamje. Në emision ftoja...

Lugina e hapur

Artikulli është i publikuar në gjuhën serbe, përkthimi i tij në gjuhën shqipe është duke u realizuar.

Lugina e hapur

Balkani është një rajon me një hapësirë gjeografike të veçantë, plot me vlera të rralla kulturore e historike. Megjithatë, kjo zonë ka përjetuar një...

Lugina e hapur

Artikulli është i botuar në gjuhën serbe dhe përkthimi i tij në gjuhën shqipe është duke u përgatitur.