Connect with us

Përshëndetje, çka po kërkoni?

siAGORA NetworksiAGORA Network

Valon Arifi

Opinione

hqiptarët në Serbi, përfaqësuesit e zgjedhur të tyre në Kuvendin Republikan të Serbisë kanë rreth 20 vite që në politikbërjen përbrenda Serbisë vetëpërjashtohen, mbase...