Connect with us

Përshëndetje, çka po kërkoni?

siAGORA NetworksiAGORA Network

Kastriot Saqipi

Arkivi 2013-2021

– (Ma kujtuan ikjet e fundit që po ndodhin në Kosovë) Ishte viti 1992, unë sapo kisha ardhur nga shërbimi ushtrak (APJ). Isha i...