Connect with us

Përshëndetje, çka po kërkoni?

siAGORA NetworksiAGORA Network

Opinione

Letër e hapur dërguar kryeministrit të Kosovës, Albin Kurtit

I nderuar kryeministër Albin Kurti,

Shqiptarët e Preshevës, Medvegjës dhe Bujanocit mbështeten fortë tek kujdesi i Qeverisë Republikës së Kosovës, duke qenë të bindur thellë se Qeveria që ju drejtoni synon përmirësimin e gjendjes së shqiptarëve në Serbi.

Linja e veçantë dhe të rregullt buxhetore në Buxhetin Vjetor të Kosovës qe shpresdhënës për shqiptarët e PMB për mbështetjen financiare për Luginën e Preshevës.

Të bindur thellë në vullnetin ei Qeverisë suaj me qëllim përkrahjen financiare për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të shqiptarëve, ruajtjen, kultivimin e gjuhës, artit, kulturës e identitetit shqiptar, vëllazërishtë kërkojm nga ju që ky fond të shpërndahet nga Komisioni profesional i lëmive përkatëse që do financohen, duke patur synim financimin e projekteve që kanë qëndrueshmëri;
-fondi të mos shpërndahet në periudhën zgjedhore në Preshevë e Bujanoc e vetmja mënyrë për të eliminuar çdo dyshim për ndarje jo të drejtë;
-prioritet të mbetet interesi i qyetatarit.

Duke qenë të bindur se mbështetja financiare do vazhdojë edhe vitet e ardhshme, e pse ajo të mos jetë jetë më e madhe sesa sivjet, duam të besojm se gjatë shpërndarjes së këtyre mjeteve, të themelohet komision ekspertësh të fushave përkatëse, dhe se nuk do lejoni të futen ekzekutor të cilët kanë përgjgegjësi të rëndë për gjakderdhjen financiare!

Sinqerisht,
Driton Rexhepi
Lëvizja për Bujanocin🇦🇱