Connect with us

Përshëndetje, çka po kërkoni?

siAGORA NetworksiAGORA Network

Opinione

Lista e përbashkët e shqiptarëve në Luginë do të dëshmonte vetëdijen dhe aftësitë e subjekteve politike

Lidhur me shpalljen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare më 17 dhjetor 2023

Subjektet politike në Luginë, është e nevojshme dhe atë pa humbur kohë, edhe për shkak të afateve kohore, të fillojnë konsultimet rreth arritjes së marrëveshjes për një listë të përbashkët për pjesëmarrje në zgjedhjet e 17 dhjetorit.

Lista e përbashkët do të dëshmonte vetëdijen dhe aftësinë organizative të subjekteve politike shqiptare si dhe do të eliminonte përçarjen si te faktori politik po ashtu edhe te elektorati.

Do të mobilizonte elektoratin për pjesëmarrje në zgjedhje e jo të kundërtën iritimin dhe mos daljen fare në votime.

Do të mundësonte përfaqësim më të madh në numër, prej së paku tre deputetëve.

Do të krijonte një marrëdhënie krejtësisht tjetër ndërmjet subjekteve politike, një frymë më bashkëpunuese dhe bashkërenduese në funksion dhe për qëllim të mbrojtjes, promovimit dhe avancimit të pozitës dhe interesave të shqiptarëve.

Të bashkuar dëshmojmë, seriozitet, pjekuri politike, aftësi organizative, si dhe përfaqësim dhe mbrojtje të interesit nacional me dinjitet.