Connect with us

Përshëndetje, çka po kërkoni?

siAGORA NetworksiAGORA Network

PËR NE

Platforma siAGORA.net është platform që synon të kontribuojë në përmirësimin e cilësisë qeverisëse në Luginë. Me pikënisje nga aktivistë të shoqërisë civile, ajo ka për qëllim të ofrojë mundësi të shprehën, kritikojnë dhe debatojnë; me synim të ndikojnë drejtpërdrejtë në avancimin e punës dhe përgjegjësive të institucioneve dhe gjithë sferës publike në Luginën e Preshevës dhe më gjërë. Përveç shkrimeve të ndryshme, kjo platformë do të përcjellë aktivitetet e institucioneve publike duke synuar të rrisë llogaridhënien e të zgjedhurve ndaj zgjedhësve të tyre, si dhe të informojë sa më drejtë opinionin e gjërë me gjithçka që bëhet për dhe në emrin e tij.

Platforma siAGORA.net nga fillimi i muajit korrik realizohet si ide e Organizatës së Aktivistëve REFORMA, nën përkrahjen e shumë personave dhe organizatave, jo vetëm nga Lugina e Preshevës.

siAGORA është projekt joprofitabil dhe ka synim të:

  • krijojë hapësirë për zhvillimin e mendimit kritik, debatit dhe komenteve;
  • të përcjellë aktivitetet e institucioneve publike dhe rritjen e llogaridhënies;
  • avancimin e diskutimit publik dhe pjesëmarrjen aktive të publikut të gjërë;
  • paraqes ngjarjet kryesore përmes materialeve nga burime të ndryshme;

BALLINA  |  KONTAKTI

siAGORA NETWORK
contact@siagora.net
www.siagora.net

Organizata Aktivistëve REFORMA
Marshall Tito 19, 17523 Preshevë