LOG & BLOG

Nëntor Lugine !

* Presheva është qytet që me 20 minuta vrap e shëtit të gjithin… Shpeshherë ndodh që gjatë këtij vrapimi mu në rrugë kryesore kanë…

RETRO ASYL 1992

* (Ma kujtuan ikjet e fundit që po ndodhin në Kosovë) Ishte viti 1992, unë sapo kisha ardhur nga shërbimi ushtrak (APJ). Isha i…