LOG & BLOG

VITI I UDHËKRYQIT

* Në sytë e qytetarit profan viti 2017 në Luginën e Preshevës ishte vit i zakonshëm. Vit i vazhdimit të jashtëzakonshmërisë. Viti ku pushtetari…

Nëntor Lugine !

* Presheva është qytet që me 20 minuta vrap e shëtit të gjithin… Shpeshherë ndodh që gjatë këtij vrapimi mu në rrugë kryesore kanë…