LOG & BLOG

Respect the Principle

– Një ndër çështjet më të mëdha me të cilat, në jetën e vet, mund të ballafaqohet njeriu është aftësia për t’i bërë ballë…

Nëntor Lugine !

* Presheva është qytet që me 20 minuta vrap e shëtit të gjithin… Shpeshherë ndodh që gjatë këtij vrapimi mu në rrugë kryesore kanë…